Tutaj jesteś: Strona główna Regulamin
Ustaw jako stronę startową
Menu

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego, dostępnego pod adresem www.vc.travellingpolska.pl oraz www.travellingpolska.pl.

2. Właścicielem i Operatorem Portalu jest Polski Serwis Turystyczny z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej -Dziemionna.

3. Użytkownikiem portalu jest każdy kto korzysta z Portalu VC.TravellingPolska.pl.

4. Zarejestrowanym Użytkownikiem Portalu jest każdy użytkownik, który korzysta z Portalu VC.TravellingPolska.pl i dokona procesu rejestracji.

5. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Użytkownik jest zobowiązany do:
a. przestrzegania Regulaminu Portalu.
b. podania prawdziwych danych w procesie rejestracji i w sytuacji kiedy dane te są później przez Użytkownika modyfikowane.
c. zabezpieczenia własnego loginu i hasła przed dostępem osób trzecich.
d. przestrzegania ustawy o ochronie praw autorskich w odniesieniu do treści swojego wpisu oraz materiałów przekazanych do opracowania wpisu.
e. nie zamieszczania w portalu treści niezgodnych z prawem oraz uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.

2. Użytkownik ma prawo do:
a. korzystania z Portalu.
b. dokonywania zmian swoich danych i treści zamieszczonych przez siebie w Portalu.

4. Użytkownik jest odpowiedzialny za:
a. szkody wywołane treścią wpisu po stronie Operatora Portalu.

5. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. treść ofert oraz prawdziwość danych.
b. czasowy brak dostępu do Portalu wynikający wskutek działania sił wyższych lub z winy Użytkownika.
c. szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz loginu osobom trzecim.
d. inne szkody powstałe w wyniku korzystania z Portalu.

6. Operator portalu ma prawo do:
a. weryfikacji zamieszczanych przez Użytkownika danych.
b. usuwania lub blokowania kont Użytkowników oraz wszelkich innych danych, które naruszają warunki Regulaminu bez podania przyczyn.
c. wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Użytkowników w celu marketingowo-reklamowym.
d. określania zakresu i sposobu publikacji w portalu podanych przez Użytkownika danych.
e. odmowy dokonania wpisu bez podania przyczyny.

7. Operator Portalu dołoży wszelkich starań, aby:
a. zawartość Portalu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje.
b. rozwijać Portal.
c. Portal działał prawidłowo.

8. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. treści wprowadzone do Portalu przez Użytkownika.
b. zachowanie Użytkowników ani za oferowane przez nich usługi.
c. korzystanie przez Użytkownika z treści udostępnionych w portalu.

9. Operator portalu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć umieszczanych na stronach serwisu:www.vc.travellingpolska.pl, podczas dokonywania procesu rejestracji .
Zdjęcia te mogą być użyte przez operatora portalu, wyłącznie na stronie głównej serwisu, w zakładce "Ciekawe miejsca", "Zabytki", "Informacje o Polsce" oraz w opisach województw i regionów (np. Sudety, Tatry).

10.
a) Przesłanie zdjęcia do administratora serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego umieszczenie na stronach portalu: www.vc.travellingpolska.pl
b)Przesłanie zdjęcia do administratora serwisu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na umieszczenie swojego wizerunku na stronach portalu: www.vc.travellingpolska.pl
c) Za naruszenie praw autorskich do zdjęcia i prezentację wizerunku osób bez ich zgody, odpowiada wyłącznie osoba przysyłająca zdjęcie. Operator portalu nie ponosi pod tym względem żadnej odpowiedzialności.

11. Przepisy regulaminu z punktu 10 mają zastosowanie także w przypadku umieszczenia zdjęć na stronach portalu: www.vc.travellingpolska.pl, poprzez każdorazowe zatwierdzenie procesu rejestracji.


III. PŁATNOŚCI

1. Wszelkie opłaty pobierane są na podstawie aktualnego Cennika.

2. Realizacja płatnej usługi rozpoczyna się w ciągu 48 godzin od wpływu wymaganej należności na konto bankowe właściciela portalu.

3. W przypadku anulowania zamówienia przez Użytkownika przed realizacją usługi kwota zwrócona zostanie pomiejszona o koszty poniesione przez Operatora Portalu.IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Operator Portalu przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Portalu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.

3. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na przesyłanie przez Operatora Portalu na swój adres pocztowy oraz e-mail informacji o charakterze marketingowo-reklamowym.

4. Niektóre obszary Portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób wymagany do zrealizowania danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nie usuwanie ich z dysku przez Użytkownika.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez Operatora Portalu.


V. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa autorskie do zawartości Portalu należą wyłącznie do Właściciela Portalu.

2. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

3. Kopiowanie i powielanie informacji zawartych w Portalu, możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez Operatora Portalu.


VI. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DLA PREZENTACJI OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH

1. Osoba dokonująca rejestracji w naszym portalu, zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych. Podane dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

2. W przypadku, kiedy podane dane nie będą aktualizowane, właściciel portalu - firma VC Travelling Polska, zastrzega sobie prawo do usunięcia prezentacji (bez podania przyczyny)

3. Zdjęcia główne (prezentowane w powiększeniu) musi przedstawiać wygląd zewnętrzny budynku. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest prezentacja Apartamentu.

W każdym przypadku - zdjęcie główne, musi mieć kształt położonego na ściankach bocznych prostokąta.

4. Prezentacja będzie wyswietlana po uzupełnieniu wszystkich informacji.  Wymagane jest wypełnienie wszystkich  pól zakładek w rejestracji z wyjątkiem zakładki: Jadłospis, Mapka. Wypełnienie pól w tych dwóch  zakładkach jest dobrowolne.

5. Administrator portalu zabrania zamieszczania w prezentacji  linków do innych stron www
w treści opisów lub w innych elementach prezentacji obiektu turystycznego. 

6. Zabrania się też linkowania stron (miejsce na wpisanie adresu strony www) w których znajduje sie link do innych stron prezentujących bazę noclegową.

Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia prezentacji w przypadku złamania przepisów zawartych w powyższych punktach ( bez podania przyczyny).


VI. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dostarczane są w formie pisemnej zawierającej dokładny opis przedmiotu reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Operator Portalu zobowiązany jest do usunięcia przyczyny reklamacji lub zwrotu wpłaconych należności.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2007.

2. Wszelkie zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej www.vc.travellingpolska.pl.

Witamy
Piątek, 22 lutego 2019
Zobacz
Reklama:

Czy wiesz że?
Omawiając zabytki Skępego nie można pominąć nieodłącznego znaku Skępego, jakim jest sylwetka kozła. W okresie międzywojennym wielu mieszkańców Skępego hodowało kozy zamiast krów. W 1979 roku miejscowi rzemieślnicy i handlowcy ufundowali na rynku fontannę, a na dużym, polnym kamieniu umocowano metalowy odlew koziołka.

***
* w czasach średniowiecznych i nowożytnch Chojnów był ważnym ośrodkiem tkactwa?
Linki
Strona główna  |  Wiadomości  |  Mapa serwisu
Copyright © 2006 - 2009 VC.TravellingPolska, Wszelkie prawa zastrzeżone